gminne swieto konstytucji 15
gminne swieto konstytucji 15

Uroczystości 3 Maja w Gminie Adamówka

Byliśmy 232 lata później dnia 3 maja w Gminie Adamówka i podkreślaliśmy wyjątkową rolę Konstytucji 3 Maja, jako ważnego elementu naszej zbiorowej pamięci. Razem oddaliśmy hołd wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej powstania jako aktu prawnego o najważniej randze.

 

Mszę świętą w intencji Ojczyzny i zgody w narodzie celebrował ksiądz prałat Janusz Jakubiec. Orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Majdan Sieniawski poprowadziła poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Adamówce, OSP Majdan Sieniawski i Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim pod pomnik przy szkole. Tam delegacje z Panem Edwardem Jarmuziewiczem Wójtem Gminy Adamówka, przewodniczącym Rady Gminy Adamówka Panem Janem Kyć, Panią Agnieszką Kierepką-Ładak Wicedyrektor SP Adamówka i nauczycielami oraz przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i nauczycieli SP Majdan Sieniawskim, złożyły pamiątkowe wiązanki biało-czerwonych kwiatów.

 

Co w niej jest takiego wyjątkowego? Ona, KONSTYTUCJA wyprzedziła swój czas. Dzisiaj łączy przeszłość z przyszłością. Przecież nikomu się nie śniło, że Polacy mogą być zdolni do takich odważnych czynów, decyzji, i będą potrafili odważnie walczyć o te ideały, które wypracowali. To jest przesłanie, które i dziś powinno nam przyświecać.

Jaka ma być teraz Polska? Czego jej życzyć?

Uczniowie przesyłali Ojczyźnie wspaniałe biało – czerwone życzenia. Oto młodzi patrioci, którzy swoją spontanicznością i szczerością dają nam dorosłym niecodzienną i wzruszającą lekcję patriotyzmu. Przesyłają Polsce życzenia płynące z głębi ich dziecięcych serc. Czego młodzi chcą dla ojczystej ziemi? Przede wszystkim wolności, pokoju i spokoju, tego, by zawsze była obecna na mapach Europy, by wszyscy Ją kochali i szanowali, by byli z Niej dumni i dbali o Nią. Oto współczesny patriotyzm, który tworzy nasza wspólnota.

Czego może oczekiwać od nas Polska? Na to pytanie odpowiedziały również dzieci: odpowiedzialności, szacunku do naszej historii, symboli narodowych, piękna języka, podtrzymywania tradycji. Ale też tak bardzo potrzebnych na co dzień – dobrych relacji między nami, rodzinami, sąsiadami, nami Polakami, zrozumienia, szacunku do siebie wzajemnie – tego, co tworzy wspólną więź, naszą narodową tożsamość.

Te życzenia dla Ojczyzny TU i TERAZ składane są też życzeniami do jej przyszłości, czyli do nas i młodego pokolenia, bo od nas też zależy jaka będzie Polska. Bo przecież wciąż ważne są słowa kanclerza Zamojskiego, że „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Jakież ciągle są aktualne i obyśmy je tak, jak Ojczyznę mieli zawsze w sercu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność i wspólne świętowanie!