EGZAMIN KLASA 8 1
EGZAMIN KLASA 8 1

O egzaminie w klasie VIII

Czas tego roku szkolnego mija błyskawicznie, a my kontynuujemy nasze działania wg kalendarza wydarzeń. Już niedługo do egzaminu przystąpią uczniowie klasy VIII. 

 

Podajemy link do informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów Harmonogram, komunikaty i informacje – CKE

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Termin główny

język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00 (trwa 120 minut)
matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00 (trwa 100 minut)
język angielski – 25 maja 20231 r. (czwartek) – godz. 9:00 (trwa 90 minut)

 

Termin dodatkowy

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w terminie głównym przystępuje do niego w terminie dodatkowym.

język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
język angielski – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych

 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Jeśli tylko chcesz, tutaj możesz poćwiczyć https://testy.dlaucznia.info/