ll 1
ll 1

Czy znasz Adama Grucę?

Zapraszamy wszystkich chętnych do edukacyjnej zabawy pod hasłem „Śladami profesora Adama Grucy”. Tu możesz sprawdzić swoją wiedzę na temat życia i działalności profesora Adama Grucy – rodaka Adamowskiej Ziemi. Rocznica jego urodzin i śmierci to okazja, by bliżej poznać profesora i zachować pomięć o jego wyjątkowych dokonaniach. Poniżej 20 pytań testowych. Czytaj uważnie polecenia i zaznacz jedną poprawną odpowiedź.

 

Życzymy powodzenia😊

Czy znasz Adama Grucę? – Sprawdź się!