DSC 0340
DSC 0340

Profesor Adam Gruca u siebie

Pięknie rozpoczęła się opowieść o życiu i działaniach naszego rodaka, bo usłyszeliśmy interesujące refleksje zapisane na kartach księgi urodzeń i kroniki  parafialnej, mówiące o zasługach profesora dla mieszkańców i Majdańskiej Ziemi.

W kościele Miłosierdzia Bożego w Majdanie Sieniawskim mszę św. w intencji profesora Adam Grucy sprawował ks. prałat Janusz Jakubiec z tutejszym rodakiem Michalitą ks. Adamem Gąsiorem. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe:

– nieistniejącej już Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. Adama Grucy w Majdanie Sieniawskim,
– Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Adamówce,
– Szkoły Podstawowej im. bł. ks. J. Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim,
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieplicach,
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Sieniawskim.

Orkiestra Dęta poprowadziła zebranych pod OSP, gdzie dyrektor szkoły w Majdanie Sieniawskim, Małgorzata Leja powitała wszystkich uczestników uroczystości. I popłynęły dźwięki narodowego hymnu, a echo poniosło Mazurka Dąbrowskiego po majdańskim lesie… i przekazało dalej do otwockich lasów, otaczających Szpital Kliniczny im. profesora Adama Grucy.

Odsłonięcia pomnika profesora Adama Grucy dokonali:
– Przewodniczący Rady Gminy Adamówka pan Jan Kyć z Majdanu Sieniawskiego,
– Radny Rady Gminy Adamówka pan Tadeusza Goch, inicjator powstania pomnika,
– Przedstawiciel rodziny pan Andrzej Gruca.

Ksiądz prałat Janusz Jakubiec, proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Majdanie Sieniawskim, poświęcił pomnik, pod którym wiązanki kwiatów złożyli:

– Wójt Gminy Adam pan Edward Jarmuziewicz z przewodniczącym Rady Gminy panem Janem Kyć,
– Przedstawiciele rodziny prof. Adama Grucy z panią Katarzyną Działo i panem Tadeuszem Kierepka,
– nauczyciele SP im. Jana Pawła II w Adamówce z wicedyrektor Agnieszką Kierepką – Ładak,
– uczniowie SP im. bł. ks. J. Popiełuszki w MS z młodymi krewnymi rodziny Gruców.

Wójt Gminy Adamówka pan Edward Jarmuziewicz przedstawił inicjatywę powstania pomnika i jego twórcę oraz odczytał treść tablicy pamiątkowej wielkiego rodaka.

Dyrektor Szpitala Klinicznego w Otwocku im. profesora Adama Grucy, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, kierownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu pan Jarosław Czubak, wspominał współtwórcę Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i jego dokonania jako światowej sławy chirurga ortopedy. I chociaż pochodził z chłopskiej rodziny w małej wiosce, tak wiele osiągnął i stał się tak bardzo pomocny. Pan profesor zwrócił się do zebranych z prośbą – przesłaniem pamięci o Adamie Grucy, by ona trwała, by była obecna w naszych sercach.

Początek prezentacji uczniowskiej był refleksyjny, bo na scenie pojawiła się postać w białym kitlu i lekarskiej furażerce – Kazik Pisarczyk, uczeń klasy VII, a na cymbałach rzeszowskich „Polkę tramelkę” zagrał uczeń klasy VI Przemysław Dyndał. Dyrektor Małgorzata Leja w imieniu Wójta Gminy Adamówka pana Edwarda Jarmuziewicza i własnym powitała mieszkańców Małej Ojczyzny, uczniów z rodzinami, nauczycieli i zacnych gości, wśród których byli:

– Dyrektor Szpitala Klinicznego w Otwocku im. profesora Adama Grucy, pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych, kierownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu pan Jarosław Czubak z żoną Marzeną,
– Doktor  habilitowany profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego pan Janusz Cwanek,
– Lekarz reumatolog, rodak Majdanu Sieniawskiego pan Jan Marczak,
– Profesor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pan Karol Badyna, twórca pomnika,
– Wicestarosta przeworski pan Jacek Kierepka,
– Przewodniczący Rady Gminy Adamówka pan Jan Kyć z radnymi,
– Dyrektorzy jednostek organizacyjnych z terenu gminy,
– Pracownicy Urzędu Gminy Adamówka,
– Przedstawiciele Komendy Policji w Sieniawie,
– Zespół Majdaniacy,
– Strażacy z Komendantem Gminnym OSP druhem Zdzisławem Sękiem.

W imieniu wszystkich przybyłych, ciepłe słowa skierowano do rodziny profesora A. Grucy, bo na uroczystości obecne były siostrzenice i bratankowie, najstarsze pokolenie pamiętające swojego stryja, i ich potomkowie. To spotkanie okazało się symboliczne, gdyż działo się 3 czerwca 40 lat później. Niektórzy członkowie rodziny mówili, że po raz pierwszy od śmierci profesora mieli okazję spotkać się i doświadczać tak wyjątkowych przeżyć.

Patrycja Dyndał, Wojtek Szyszka i Przemek Dyndał, uczennica i uczniowie szkoły w Majdanie Sieniawskim, w scenicznym wywiadzie prezentowali interesującą biografię profesora. Opowiadali o tym, jak mały Adaś ze wsi, uczeń, gimnazjalista, student, później profesor realnie zmieniał świat. Był niezwykle interdyscyplinarnym oraz aktywnym człowiekiem i właśnie do aktywności zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych Gminy Adamówka. Podążając „Śladami ojca polskiej ortopedii” uczestniczyli w gminnych konkursach wiedzy i plastycznym, a podczas uroczystości uhonorowano i nagrodzono laureatów. To popularyzacja wiedzy na temat życia i działalności rodaka Majdańskiej Ziemi oraz dzielenie się świadectwem z życia opartego na twórczych celach i dążeniach. Piękne lokalne piosenki zabrzmiały w wykonaniu Przyjaciół szkoły, jakim jest Zespół Majdaniacy. Refleksjami na temat profesora Adama Grucy podzielili się również profesor Janusz Cwanek oraz rodacy Michalita ks. Adam Gąsior i lekarz reumatolog Jan Marczak.

Podsumowania uroczystości dokonał Wójt pan Edward Jarmuziewicz oraz przedstawiciele rodziny pani Katarzyna Działo i pan Tadeusz Kierepka, dziękując za przybycie, wrażenia, emocje i przygotowanie przedsięwzięcia.

Uczestnicy uroczystości mieli możliwość obejrzenia wystawy refleksyjnych zdjęć „Naszego profesora” i uczniowskich prac plastycznych. To upamiętnienie, miejsce, wydarzenie i jego uczestnicy z ogromnym szacunkiem wspominali sylwetkę wybitnej osobowości świata ortopedii. Profesor Adam Gruca to ambasador naszej Małej Ojczyzny, a my winni jesteśmy mu wdzięczność i pamięć. Pan profesor swoją pracą, oddaniem nauce, osiągnięciami, wsparciem dla Majdanu Sieniawskiego i jego mieszkańców z pewnością na to zasłużył.

Panie profesorze Adamie Gruca – chcemy zapewnić, że będzie Pan dla nas i przyszłych pokoleń autorytetem, przykładem w pracy zawodowej i naukowej, nauczyciela kilku pokoleń chirurgów, dążenia do celu w trosce o drugiego człowieka oraz wzorem umiłowania ojczystej ziemi – na podsumowanie mówiła dyrektor Małgorzata Leja. Serdecznie dziękowała wszystkim przybyłym i zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia, szczególnie uczniom i nauczycielom, Orkiestrze Dętej z kapelmistrzem panem Michałem Rydzikiem, Radzie Rodziców z przewodniczącą panią Agnieszką Działo, rodzinie Adama Grucy, strażakom OSP, Zespołowi Majdaniacy, Kole Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą panią Anną Łopuch, Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej AS z wiceprezes panią Magdaleną Pich, Pracowni Tortów Artystycznych pani Joanny Pacławskiej, Nadleśnictwu Sieniawa z Nadleśniczym Januszem Starzakiem i Zastępcą Nadleśniczego Dariuszem Dyndałem, Urzędowi Gminy Adamówka oraz wszystkim Przyjaciołom szkoły, którzy postanowili pozostać anonimowymi.

Mamy wielkiego Rodaka, to wielka radość i ogromne zobowiązanie pomięci!