aktywna tablica
aktywna tablica

„Aktywna tablica” nasza

Wnioskowaliśmy do Kuratorium Oświaty o udzielenie wsparcia finansowego w celu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Miło jest nam poinformować, że dzięki akceptacji wniosku przystąpiliśmy do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 „Aktywna tablica”.

 

W wyniku tych działań otrzymamy finansowe wsparcie w kwocie 43 750,00 zł na zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych; z czego 35 000,00 zł to dotacja rządowa, a 8 750,00 zł to wkład własny. Dzięki temu wzbogacimy bazę dydaktyczną dedykowaną uczniom, którzy są objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

Program „Aktywna tablica” to kolejne działanie po Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, które będzie miało wpływ na lepszą jakość pracy w szkole. Podniesienie kompetencji i poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych jest ważne w rozwoju poznawczym i społecznym uczniów oraz nauczycieli. Istotnym aspektem jest również umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć dodatkowych.