Rezerwa
Rezerwa

Dodatkowe środki na wyposażenie

W naszej szkole brakuje pomieszczenia na zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dlatego aplikowaliśmy o dotację ze środków tzw. Rezerwy Oświatowej, korzystając ze środków finansowych bez wkładu własnego.

 

Dbamy o rozwój dzieci i młodzieży, a jednocześnie podnosimy jakość pracy nauczycieli. Stąd pomysł na wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pomieszczenia zaadaptowanego, które dotychczas nie pełniło funkcji dydaktycznych. Wniosek był opracowany w celu utworzenia pracowni integracji sensorycznej na kwotę 128 850,00 zł, a na wyposażenie tego pomieszczenia udało się nam pozyskać 15 000,00 z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

To kolejny krok i szansa, by nasza szkoła stawała się nowoczesnym miejscem edukacji, bo przecież zaczynamy realizować zaplanowane działanie. Zakładamy tworzenie szkoły skoncentrowanej na wszystkich jej użytkownikach: uczniach, nauczycielach i rodzicach. Stawiamy na szkołę zorientowaną na działania własne, nauczanie przez doświadczanie i eksperymentowanie. Wiemy, że odpowiednie wyposażenie szkoły ma wpływ na podnoszenie jakości pracy nauczycieli, a tym samym na efektywność w procesie uczenia się uczniów i ich radość.😊