Logo BMK
Logo BMK

Horyzont w Majdanie Sieniawskim

Nam się udało! Jesteśmy laureatami tegorocznej edycji Konkursu Otwartego na Partnerstwa Lokalne zorganizowanego w ramach Projektu Bardzo Młoda Kultura w 2023 r. To konkurs grantowy na współorganizację inicjatyw, które realizowane będą w województwie podkarpackim w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2023-2025.

 

Wojewódzka Komisja Konkursowa oceniła złożone wnioski pod względem formalnym oraz merytorycznym i okazuje się, że nasz projekt pod nazwą HORYZONT znalazł się na czwartym miejscu i będzie realizowany w Majdanie Sieniawskim.

Otrzymamy dofinansowanie na realizację inicjatywy z podmiotowym udziałem młodzieży z zakresu edukacji kulturowej w wysokości 14 000,00 złotych (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

Teraz czekamy na podpisanie umowy z Operatorem Wojewódzkim programu Bardzo Młodej Kultury (BMK), którym jest Centrum Kulturalne w Przemyślu😊. Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025”.

Centrum Kulturalne w Przemyślu – Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego – Wyniki konkursu na partnerstwa lokalne (przemysl.pl)

Małgorzata Leja
koordynator projektu „HORYZONT”