plecak
plecak

Szanowni Państwo, Rodzice

  • Post category:Aktualności

Jaki jest prawidłowy plecak? W jaki sposób zorganizować miejsce pracy i nauki dla dzieci, które rozpoczynają naukę w klasie pierwszej? Te ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci informacje, będą już wkrótce dostępne dla Państwa. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny organizuje szkolenia – webinary, na które serdecznie zapraszamy.

 

Tematy, które będą poruszane to m. in.:

– „Miejsce nauki przyjazne dziecku” – Pani Ewa Pitrus, Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży, WSSE w Rzeszowie,

– „Co należy wiedzieć przed zakupem tornistra?” – Pani Ewa Pitrus

– parę słów o kampanii „Problem wagi ciężkiej” – Mateusz Radko, Starszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Komunikacji Społecznej WSSE w Rzeszowie.

Spotkania odbędą się w dwóch terminach do wyboru:

21 sierpnia br. godz. 10.00; link do spotkania poniżej

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA1ZTlhNWUtZGZhMS00ZTYyLTlhZWUtODlkOWNjODg0MmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%22%2c%22Oid%22%3a%22ed737ae4-5205-4eef-b51e-280140144149%22%7d

– 23 sierpnia br. godz. 17.00; link do spotkania poniżej

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk2OWM0M2UtYzQwNS00YTY1LTg1M2YtNTRiM2YxYzJhZmFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%22%2c%22Oid%22%3a%22ed737ae4-5205-4eef-b51e-280140144149%22%7d