salad 2655915 1280
salad 2655915 1280

Stołówka – obiady szkolne

Od dnia 5 września w szkole działa jadalnia. Wsparciem w formie gorącego posiłku w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w Szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, w związku z art. 106 a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900) zostali objęci uczniowie, których rodzice złożyli wnioski do Centrum Usług Społecznych i otrzymali decyzje.

Istnieje możliwość zgłoszenia dziecka na posiłki indywidualnie przez rodzica. Wszystkie informacje znajdują się w zakładce Informacje – Stołówka – Regulamin – Jadłospis TUTAJ

Małgorzata Leja
dyrektor szkoły