posilek
posilek

„Posiłek w szkole i w domu”

  • Post category:Aktualności

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 80 000,00 zł. i razem z wkładem własnym Gminy Adamówka w kwocie 20 000,00 zł., całość została przeznaczona na zakupy profesjonalnego sprzętu, doposażenie szkolnej kuchni i jadalni. Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest m.in. zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków.

Obecnie trwają u nas prace przygotowujące do uruchomienia kuchni, a jadalnia przy wsparciu aktywnych uczniów klas starszych jest już prawie gotowa.

Serdecznie dziękujemy pani Magdalenie Pich z Inwestycji Urzędu Gminy Adamówka za ogromne wsparcie i monitorowanie naszych stołówkowych działań. To bardzo udana zmiana i teraz jest jakość (a nie jakoś).