binary comment
binary comment

Konkurs – Dzień Krajobrazu 2023

Stowarzyszenie EKOSKOP zaprasza do konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Dzień Krajobrazu 2023 – doceńmy lokalność!” 

Wojewódzki konkurs polega na wykonaniu rysunku – wyłącznie suchymi pastelami! – który ma wyrazić artystyczny zachwyt Autora nad zwykłym (a jednak niezwykłym) lokalnym, na co dzień spotykanym (a jednak często niedostrzeganym i niedocenianym) krajobrazem.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy wykonać samodzielnie, wyłącznie za pomocą kolorowych suchych pasteli, na białym papierze w formacie A-4, ułożonym w poziomie, rysunek, którego tematem jest lokalny (czyli pobliski) dla miejsca zamieszkania autora podkarpacki krajobraz.

Używanie innych technik rysunkowych niż suche pastele, takich jak: ołówek, kredki, długopis, flamastry, farby, węgiel itp. będzie dyskwalifikowało przesłane prace. Pożądaną techniką jest rozcieranie (mieszanie) suchych pasteli za pomocą palców.

Pula indywidualnych nagród wynosi 2800 zł, a nagroda główna to bon upominkowy wartości 800 zł. Zapraszamy.

Szczegółowy regulamin znajduje się na: https://www.podkarpackie.pl/index.php/srodowisko/aktualnosci