kultura
kultura

Podsumowanie projektu HORTYZONT

  • Post category:Aktualności

Nieustannie towarzyszy nam czas. Przeszłość daje nam korzenie, teraźniejszość pozwala cieszyć się chwilą, a przyszłość? Ona stwarza możliwość realizacji marzeń. Oto czasowy HORYZONT – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – w naszym projekcie to on stanowił punkt odniesienia, skupiał uwagę i myśli, budził emocje, a przede wszystkim angażował ludzi. Połączeni w integracyjnym działaniu i wspólnym czasie spotkaliśmy się na podsumowaniu projektu HORYZONT w Programie Bardzo Młodej Kultury.

Naszą społeczność ucieszyła obecność gości z Centrum Kulturalnego w Przemyślu, pań Sylwii Błaut – Kowalczyk, wojewódzkiej koordynatorki programu Bardzo Młodej Kultury i Beaty Nowakowskiej – Dzwonnik, opiekunki naszego projektu oraz pana Ireneusza Kolaszko, twórczego fotografa i filmowca.

W spotkaniu uczestniczyli również emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi oraz lokalna społeczność.

Po raz kolejny HORYZONT nas połączył. Projekt wyszedł naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom wyrażonym przez młodzież w diagnozie. To było uczenie się współpracy, dbanie o dobrostan, gotowość do podejmowania dialogu i skierowanie wszystkich możliwych sił na osiągnięcie wspólnego sukcesu. Czy to się udało? Co było istotne w działaniach? Założyliśmy, że:

JesteśMY razem; WidziMY potrzebę zmian w otaczającej rzeczywistości i w nas samych; RozmawiaMY, bo relacje – choć bywają trudne, są dla nas bardzo ważne; SpotykaMY się na organizowanych międzypokoleniowych zjazdach, BudujeMY wspólnotę, bo ona daje szansę na przekazywanie bogactwa lokalnej tradycji przyszłym pokoleniom, MuzykujeMY z Zespołem Majdaniacy, ponieważ to lubimy i dobrze się przy tym bawimy; WydajeMY śpiewnik piosenek i przyśpiewek dawnej wsi Majdan Sieniawski; TworzyMY miejsce relaksu do spędzania czasu, czyli Mini – arboretum; KoncertujeMY w Leśnej Filharmonii; ZmieniaMY siebie, otoczenie i naszą rzeczywistość; OrganizujeMY wystawę fotograficzną na podsumowanie działań. I chociaż to był poważny wysiłek, to rzeczywiście się udało.

Na podsumowanie… słuchaliśmyMY, śpiewaliśmyMY, a przede wszystkim cieszyliśMY się, że nasi goście zechcieli być z nami. Na scenie Młode Dusze Majdanu z Zespołem Majdaniacy zaprezentowali się premierowym „Koncercie Leśnej Filharmonii”. Partnerstwo w działaniu to fantastyczne zdarzenie, które przytrafiło się naszej lokalnej społeczności i pozwoliło zrealizować założenia projektu. Było to możliwe dzięki kreatywnej młodzieży i ich przewodnikom w działaniu tj. panu Michałowi Rydzikowi oraz paniom Teresie Mazurek, Irenie Wróbel i Joannie Brzyskiej.

Szansa na rozwój możliwa była tylko przy połączeniu sił z partnerami HORYZONTU, którymi byli:

– Grupa Inicjatyw Twórczych (GIT) – nastolatkowe, młodzież w wieku od 13 do 25 lat oraz

– Zespół Majdaniacy

– Młode Dusze Majdanu (MDM)

– Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Sieniawskim

– Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Majdanie Sieniawskim

– Nadleśnictwo Sieniawa z panem Dariuszem Dyndałem zastępcą Nadleśniczego

– Zagroda Edukacyjna „W Międzyczasie”

– Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim.

Środowiskowe działania wyzwoliły społeczną energię, otwartość i kreatywność. Spotkaliśmy się z dodatkowym wsparciem Rady Rodziców z przewodniczącą panią Agnieszką Działo, rodziców (pan Damian Pawłowiec – dostarczył ziemię, a zrębków pan Rafał Zwoliński) oraz niedawno powstałego Stowarzyszenia Aktywni Majdan Sieniawski z panią Mają Krzaczyńską prezes Zarządu. Okazało się, że wszyscy fantastyczni ludzie nam sprzyjają i współtworzą z nami otaczającą rzeczywistość.

Pięknie dziękujemy za prace projektowe aktywnej młodzieży z nauczycielami oraz wsparcie naszych PARTNERÓW oraz rodziców.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że młodzi ludzie w Majdanie Sieniawskim przy wsparciu dorosłych ukazali wzorce dobrej praktyki. Warto też podkreślić potrzebę kontynuowania podobnych przedsięwzięć w przyszłości. WidziMY, że choć projekt HORYZONT kończymy, to równocześnie wieMY, że HORYZONT jest zawsze przed nami i ciągle łączy.

Bardzo Młoda Kultura stworzyła dla naszej społeczności szansę na lepszą przyszłość. Pięknie dziękuję za dobre chwile, aktywność, wsparcie, obecność i wspaniałe emocje.

Z wyrazami wdzięczności i serdecznymi pozdrowieniami,
Małgorzata Leja
koordynator projektu

logo
logo