1 3
1 3

Giełda Dobrych Praktyk i MY

  • Post category:Aktualności

Zaproszenie do uczestnictwa w Podkarpackiej Giełdzie Dobrych Praktyk na podsumowanie wojewódzkiego finału Programu Bardzo Młodej Kultury otrzymaliśmy od pana Janusza Czarskiego Dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu. Realizując w BMK projekt HORYZONT widzimy, że sporo się zmieniło w otaczającej nas rzeczywistości i w nas samych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że młodzi ludzie w Majdanie Sieniawskim ukazali wzorce dobrej praktyki, współdziałając razem z dorosłymi. Podczas finału podkreślono mocną potrzebę kontynuowania podobnych przedsięwzięć w przyszłości. Otrzymaliśmy mnóstwo podziękowań i gratulacji, za co serdecznie dziękujemy, bo to daje radość! Tym bardziej, że znaleźliśmy się w fantastycznym gronie finalistów – realizatorów ogólnopolskiego programu BMK.

Co było istotne w działaniach? Czy się udało? Założyliśmy, że:

JesteśMY razem; WidziMY potrzebę zmian w otaczającej rzeczywistości i w nas samych; RozmawiaMY, bo relacje – choć bywają trudne, są dla nas bardzo ważne; SpotykaMY się międzypokoleniowo; BudujeMY wspólnotę, bo ona daje szansę na przekazywanie bogactwa lokalnej tradycji przyszłym pokoleniom, MuzykujeMY z Zespołem Majdaniacy, ponieważ to lubimy i dobrze się przy tym bawimy; WydajeMY śpiewnik piosenek i przyśpiewek dawnej wsi Majdan Sieniawski; TworzyMY miejsce relaksu do spędzania czasu, czyli mini – arboretum; KoncertujeMY w Leśnej Filharmonii; ZmieniaMY siebie, otoczenie

i naszą rzeczywistość; OrganizujeMY wystawę fotograficzną na podsumowanie działań.

I chociaż to był poważny wysiłek, to rzeczywiście się udało! WidziMY, że choć projekt kończyMY, to równocześnie wieMY, że HORYZONT jest zawsze przed nami i ciągle łączy.

W wielkim skrócie nasze działania prezentujemy w filmowej i fotograficznej relacji.

Podsumowaliśmy tegoroczne inicjatywy – Bardzo Młoda Kultura (bmk-ck.pl)