1 008 2023
1 008 2023

Biblioteka imienia prof. Adama Grucy

 • Post category:Aktualności

Niezwykli ludzie stają się historią, a ich historia niezwykłą.1 Tak stało się z urodzonym 3 grudnia 1893 roku w Majdanie Sieniawskim Adamem Grucą, wielkim patriotą, artystą i światowej klasy ortopedą. Dnia 30 listopada, niemal w przeddzień urodzin, w ich 130 rocznicę, biblioteka szkolna przyjęła imię profesora Adama Grucy w obecności członków jego rodziny, gości, szkolnej i lokalnej społeczności. Mszę w intencji szkolnej społeczności i zmarłego 3 czerwca 1983 roku Adama Grucy celebrował ksiądz prałat Janusz Jakubiec. Podczas homilii usłyszeliśmy ważne przesłania dotyczące wartości płynących z czytania książek, ich roli w życiu i wpływie na nasz rozwój, a przykładem umiłowania książek, ich czytania i kreowania swojego rozwoju był oczywiście profesor Gruca. W eucharystii uczestniczył z nami Wójt Gminy Adamówka Edward Jarmuziewicz.

W Roku Wisławy Szymborskiej, poetki – noblistki i w Roku Profesora Adama Grucy „Ojca polskiej ortopedii”– spotkanie w szkole rozpoczęła Emilia Pigan, uczennica mistrza Michała Rydzika, grając na cymbałach rzeszowskich utwór pt. „Nic dwa razy”. Lena Barszczak prezentowała wiersz „Pomnik profesora”. „Czy doprawdy nie ma miejsca pod pomnik profesora Grucy?” – pytała Lenka. „Jest przeszło milion takich miejsc, ze wszystkich może znanych, miliona przeszło serc chorych, operowanych”.2

Dyrektor Małgorzata Leja w imieniu społeczności szkolnej powitała gości, dziękując za przyjęcie zaproszenia i obecność na uroczystości:

 • członków rodziny pana prof. Adama Grucy, bratanice, siostrzenice, krewnych,
 • Halinę Brzyską Dyrektor nieistniejącej już Szkoły Podstawowej nr 2 prof. A. Grucy w Majdanie Sieniawskim,
 • dr hab. n. med. Jarosława Czubaka – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy w Otwocku, Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • dr hab. n. med. Sławomira Snelę Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla woj. podkarpackiego, Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych
 • dr n. med. Jarosława Jabłońskiego Prezesa Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, specjalistę ortopedii i traumatologii narządu ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Rudnej Wielkiej,
 • Ewelinę Barszczak – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamówce,
 • Józefa Połcia – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Adamówce
 • Macieja Łukaszewskiego, męża pani Anny z domu Kulpa, której przodkiem był prof. Adam Gruca; Przyjaciel szkoły, czyniący dla biblioteki wiele dobra, aktywny poszukiwacz źródeł historycznych na temat profesora A. Grucy tam, gdzie jeszcze były uchwytne; sięgając również tam, gdzie wydawać by się mogło, że to niemożliwe,
 • Sołtysa Majdanu Sieniawskiego Michała Brzyskiego,
 • Agnieszkę Działo Przewodniczącą Rady Rodziców,
 • Zespół Majdaniacy,
 • Nauczycieli – emerytów, pracowników szkoły,
 • Przyjaciół szkoły, lokalną społeczność.

Zaprezentowano poruszający film z 1957 roku „Wyspa wielkiej nadziei”3, do którego nawiązał podczas swojej prezentacji profesor J. Czubak, przedstawiając ideę i historię tworzenia, działalność i perspektywy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy w Otwocku. W tym roku Szpital przeżywa swój Jubileusz; pół wieku już „daje szczęście powrotu do społeczności” wielu poważnie chorym, cierpiącym, potrzebującym. Składamy na ręce pana profesora życzenia zdrowia zarówno dla personelu, jak i pacjentów szpitala oraz pomyślności na przyszłość.

Zaprezentowany skrót filmowy z uroczystości nadania SP nr 2 w Majdanie Sieniawskim imienia profesora Adama Grucy, pobudził wspomnienia i emocje, zwłaszcza tych nauczycielek, które przed 28 laty pracowały w tej szkole (panie Irena Wróbel, Elżbieta Wąchała, Elżbieta Kuc, Helena Kyć). Ówczesna dyrektor H. Brzyska w wystąpieniu wróciła do dobrych wspomnień szkoły, której 25 listopada 1995 roku nadano imię prof. Adama Grucy. Pani Brzyska przekazała wyrazy szacunku i wdzięczności za inicjatywę oraz realizację przedsięwzięcia nadania imienia szkolnej bibliotece.

„Stwarzamy możliwość rozwoju i kształtowania lepszych relacji uczniów, nauczycieli, rodziców – czytelników, Przyjaciół szkoły z sobą wzajemnie i biblioteką. Dlatego na zebraniu Rady Pedagogicznej SP im. bł. ks. J. Popiełuszki 29 listopada 2023 r. podjęliśmy decyzję w sprawie nadania bibliotece imienia naszego rodaka. Szkolna biblioteka zyskuje własną tożsamość i odtąd to ją wyróżnia” – mówiła Małgorzata Leja. Wicedyrektor szkoły Magdalena Gwóźdź odczytała uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie nadania imienia prof. Adama Grucy bibliotece szkolnej. Łącząc przeszłość z dniem dzisiejszym dla przyszłości, nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej, tej samej z 25.11.1995r., z dnia nadania Szkole Podstawowej nr 2 imienia prof. A. Grucy. Ponownego, bo 28 latach, uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali:

 • Halina Brzyska była dyrektor SP nr 2. im. A. Grucy w Majdanie Sieniawskim,
 • Przedstawicielka rodziny A. Gruca bratanica profesora Katarzyna Działo,
 • Dyrektor Szpitala Klinicznego w Otwocku im. prof. Adama Grucy, profesor dr hab. n. med. Jarosław Czubak,
 • Profesor dr hab. n. med. Sławomir Snela,
 • Doktor n. med. Jarosław Jabłoński,
 • Maciej Łukaszewski – Przyjaciel szkoły,
 • Marysia Sieradzka – przewodnicząca SU z Izabela Gruca najmłodsza krewna profesora.

Pamięć o lekarzu, naukowcu, społeczniku i patriocie zasługuje na utrwalenie dla pokoleń. I tak rzeczywiście się dzieje. Profesor Sławomir Snela i doktor Jarosław Jabłoński przekazali na ręce dyrektor Małgorzaty Leja zaledwie wydany przez Pocztę Polską okolicznościowy znaczek i kartę pocztową z racji 130. Rocznicy urodzin prof. A. Grucy. Zasoby biblioteczne powiększyły się też o dar pt. „Traumatologia narządu ruchu dzieci i młodzieży”4 pod redakcją naukową prof. Jarosława Czubaka, pozycję opieczętowaną okolicznościową pieczęcią szpitala.

Zespół Majdaniacy z młodzieżowym zespołem Młode Dusze Majdanu śpiewali piosenki majdańskie, które znakomicie  podkreślały bogactwo naszej Małej Ojczyzny.

„Mam przekonanie, że nasza szkoła jest tą, która wychowując młodych do życia w duchu wartości reprezentowanych przez osoby patronów, i szkoły i biblioteki, przyczynia się do kształtowania mądrych, dobrych i odpowiedzialnych patriotów naszej Małej i Wielkiej Ojczyzny” – mówiła M. Leja na podsumowanie. Jednocześnie zwracając się do wszystkich zebranych na koniec uroczystości przytoczyła słowa – refleksje z pisemnej wypowiedzi p. Macieja Łukaszewskiego, który wyraził wolę użycia jego refleksji:

„Wędrujemy, nasze życie to ciągła wędrówka, poszukiwanie autorytetów, bratniej duszy, czegoś lub kogoś kto odkryje i zdefiniuje nas na nowo. Pomoże odszukać w nas wartości, nadać sens i cel w życiu. I tak się też stało, odkrywając osobę Profesora Adama Grucy. Wiadomym było, że ktoś taki był, niemniej z każdym detalem jakim historia dzieli się z nami, pozwala na lepsze zrozumienie kim i jakim był człowiekiem, co dla niego było ważne.

Z pomocą przychodzi świat cyfrowy, który zbliża ludzi, przybliża historię na wyciągnięcie ręki. Nie wszystko było łatwe, ale dzięki dobrym sercom wielu osób, które poświęciły swój czas, by odnaleźć stare książki, zapiski, gazety, archiwalia, możemy poszczycić się obecnymi zdobyczami. Udało się zgromadzić wiele materiałów, z których każdy jest wyjątkowy, można poczuć jego obecność pośród nas. Wyczuć tą wrażliwość i troskę o człowieka, a także o tych najmniejszych ze świata przyrody. Przenieść się w czasie i poczuć jego kunszt i nowatorskie rozwiązania w medycynie, które dawało szansę na lepsze jutro każdemu pacjentowi Profesora. Ta podróż w czasie, która trwa od maja tego roku była niesamowitą refleksją, która dopełnia wnętrze człowieka. Pozwala zatrzymać się, nieco zwolnić, odkryć jego świat. To fascynacja, a wyjątkowość jego osoby sprawia że to trwa i trwa. Każdy z nas ma w sobie historię i jest jej częścią, tylko od nas samych, tego co robimy, zależy czy przyszłe pokolenia zechcą po nią sięgnąć.”5  

Pamiętając, że „Nic dwa razy się nie zdarza… Żaden dzień się nie powtórzy…” wspólnie niesiemy w przyszłość pamięć o naszym rodaku profesorze Adamie Grucy. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac uczniów pt. Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w swoje marzenia oraz zgromadzona Prasa o naszym rodaku.

Uroczystość przygotowali nauczyciele z uczniami szkoły we współpracy z Radą Rodziców i Stowarzyszeniem „Aktywni” Majdan Sieniawski.

Jeśli jest gdzieś biblioteka, szkoła, instytucja której nadano imię prof. Adama Grucy urodzonego 3 grudnia 1893 roku w Majdanie Sieniawskim, prosimy o kontakt.

 

Społeczność Szkoły Podstawowej
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w Majdanie Sieniawskim