3 grudnia
3 grudnia

Różni, ale równi

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Święto to zostało ustanowione przez ONZ (Organizację Narodów Zjednoczonych) w 1992 roku i obchodzi się je corocznie właśnie 3 grudnia. Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości problemów, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami oraz promowanie ich pełnego zaangażowania w życie społeczne.

W 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło konwencję dotyczącą praw osób niepełnosprawnych. Dokument ten gwarantuje osobom niepełnosprawnym szereg praw, takich jak swoboda poruszania się (w tym dostęp do przestrzeni, budynków, transportu, informacji i komunikacji na równi z osobami pełnosprawnymi), udział w życiu politycznym i kulturalnym, prawo do życia prywatnego i rodzinnego, wolność i bezpieczeństwo, oraz ochronę zdrowia i edukacji.

Niepełnosprawność to ogólne określenie dla wszelkich ograniczeń lub niemożności prowadzenia aktywnego życia w sposób uznawany za typowy dla człowieka, wynikających z niesprawności. W Polsce żyje wiele osób dotkniętych przez różne formy niepełnosprawności, a liczba ta szacowana jest na ponad 3 miliony, przy tym istnieje ryzyko, że faktyczna liczba może być znacznie wyższa, sięgając nawet 7 milionów osób. Dzięki postępowi i nowoczesnym technologiom, dostęp do wielu miejsc staje się coraz bardziej powszechny, a miejsca pracy są coraz lepiej przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Niemniej jednak, osoby te często napotykają na przeszkody architektoniczne, takie jak barierki, wysokie krawężniki, brak podjazdów czy wąskie przejścia. Dla niewidomych i słabo widzących problemem mogą być nieczytelne informacje, przeładowane graficznie strony internetowe oraz drobna i mało kontrastowa czcionka.

Jeśli chcesz pomóc, wystarczy zapytać.

Ważne jest, by pamiętać, że niepełnosprawność nie oznacza automatycznej potrzeby pomocy w każdej czynności. Wielu ludzi radzi sobie bardzo dobrze i jest całkowicie samodzielnych. Pamiętajmy aby zawsze traktować każdego człowieka z szacunkiem i poszanowaniem prywatności, unikając pytań dotyczących przyczyn stanu zdrowia oraz unikając litości.

Kilka zasad warto zapamiętać:

  • Bądź taktowny, informuj o swoich zamiarach, zwłaszcza jeśli chcesz udzielić pomocy.
  • Szanuj przestrzeń osobistą osoby niepełnosprawnej.
  • Zachowuj się uprzejmie.
  • W trakcie rozmowy unikaj stawania za plecami osoby na wózku, a lepiej usiądź naprzeciwko, by utrzymać jednolity poziom z rozmówcą.
  • Nie obawiaj się używać naturalnych zwrotów, takich jak „chodźmy”, gdy rozmawiasz z osobą na wózku.
  • Jeśli zauważysz, że ktoś może potrzebować pomocy, zapytaj najpierw, czy oczekuje wsparcia, zanim podejmiesz jakiekolwiek działanie.

Gotowość do pomocy, to już pomoc!