PiW
PiW

Finał konkursu, prace na wystawie pokonkursowej, laureaci w kategorii literackiej i plastycznej.

Uczniowie klas V-VIII wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie organizowanym przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.
Konkurs rozbudzał wśród uczniów zainteresowanie historią państwa polskiego oraz przyczyniał się do poznania wydarzeń z najnowszej historii Polski. Kształtował u uczniów szacunek wobec demokratycznych wartości, takich jak: wolność, pluralizm, tolerancja, patriotyzm. Był przeprowadzony w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej.
W kategorii literackiej (wywiad/reportaż) I miejsce uzyskał Przemysław Dyndał – uczeń klasy VII,
II miejsce Wojciech Szyszka – uczeń klasy VIII.
W kategorii plastycznej
II miejsce zdobyły Martyna Łopuch – uczennica kl.5. i Wiktoria Peszek – uczennica kl.8.
III miejsce przyznano Victorii Dyndał – uczennicy kl.5,
wyróżnienie Kacprowi Działo – uczniowi kl.7.