Rekrutacja 2024 2025
Rekrutacja 2024 2025

Rekrutacja do szkoły

Szanowni Państwo, Rodzice – 12 lutego 2024 r. rozpocznie się w naszej szkole rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 10/2024 Wójta Gminy Adamówka z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Adamówka – Zarządzenie Wójta Gminy Adamówka z 29.01.2024r.

Określenie zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych zawiera Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Adamówka – Uchwała Rady Gminy Adamówka ws rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Wnioski są do pobrania poniżej lub u wychowawców oddziałów przedszkolnych.

1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 3 – 5 latków

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego „0” 6 latków

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

5. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do OP

6. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I

Małgorzata Leja dyrektor Szkoły Podstawowej
w im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w Majdanie Sieniawskim