Feb 2024 Polish
Feb 2024 Polish

Przyjazny luty

W tym roku luty ma 29 dni i mamy rok przestępny. Rok przestępny jest rokiem mającym 366 dni zamiast 365. Co 4 lata w lutym dodaje się jeden dodatkowy dzień. Robi się to dlatego, ponieważ rok nie liczy sobie właściwie 365 dni, lecz 365,25. Problem ten rozwiązuje się poprzez dodanie raz na 4 lata dodatkowego dnia.

Luty w tegorocznym kalendarzu Action for Happiness, prócz tego że ma 29 dni, jest miesiącem bardzo przyjaznym. Warto więc być przyjaznym dla innych, co w zasadzie jest proste, potrzebne i bardzo pomocne na co dzień. W ogóle relacje w życiu są bardzo ważne. Dbać o nie, oznacza zadbanie również o siebie i o to, jak sami czujemy się ze sobą. W budowaniu relacji z drugim człowiekiem bardzo ważne jest słuchanie. Uważne słuchanie buduje zaufanie i gwarantuje dobre relacje z tymi, którzy są obok nas.

Kalendarz na luty podpowiada nam, jak być przyjaznym dla innych i wzmacniać swoje relacje.