Klasa VIII
Klasa VIII

Komunikat dla klasy VIII

Podkarpacki Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być uwzględniane jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Młodzież klasy VIII może być zainteresowana tym, co jest ważne przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie