1
1

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Nigdy więcej wojny”

Uczniowie klas Vl – Vlll wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Nigdy więcej wojny” organizowanym pod Patronatem  Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz lPN w Warszawie. W konkursie wyróżniono i umieszczono na ekspozycji  pracę uczennicy klasy Vlll Patrycji Dyndał. Rysunek ołówkiem przedstawiał los żołnierzy Armii Krajowej w walce z okupantem podczas ll wojny światowej. Gratulujemy Patrycji kolejnego sukcesu!

3
3
2
2