1000003818
1000003818

My i Profesor Adam Gruca

Dnia 3 czerwca 1983 roku zmarł profesor Adam Gruca Ojciec Polskiej Ortopedii. My, społeczność szkolna pamiętaliśmy o naszym wielkim Rodaku.

Pod pomnikiem, który uroczyście odsłonięto rok temu dnia 3 czerwca 2023 roku, złożyliśmy biało – czerwoną wiązankę kwiatów i wspominaliśmy znane na całym świecie osiągnięcia profesora.

Uczniowie klas I – III zaśpiewali piosenkę „Płynie Wisła płynie”, odczytali informacje na tablicy przy pomniku i opowiadali o życiu profesora Adama Grucy urodzonego 3 grudnia 1893 roku w Majdanie Sieniawskim.