Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w Majdanie Sieniawskim (rok szkolny 2021/2022)

I półrocze

14.10.2021 – Dzień Edukacji Narodowej, dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15.10.2021 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
01.11.2021 – Dzień Wszystkich Świętych
11.11.2021 – Święto Niepodległości
12.11.2021 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
06.12.2021 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23.12.2021 – 31.12.2021 – Zimowa przerwa świąteczna
06.01.2022 – Święto Trzech Króli

II półrocze

14.02.2022 – 27.02.2022 – Ferie zimowe
14.04.2022 – 19.04.2022 – wiosenna przerwa świąteczna
02.05.2022 – Święto Flagi – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03.05.2022 – Święto Konstytucji 3 Maja
24.05.2022 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin ósmoklasisty
25.05.2022 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin ósmoklasisty
26.05.2022 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin ósmoklasisty
16.06.2022 – Boże Ciało
17.06.2022 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24.06.2022 – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych