Szanowni Państwo, Rodzice, serdecznie zapraszam do zapisów dzieci od trzeciego roku życia na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim na rok szkolny 2023/2024.

Wnioski są do pobrania poniżej lub u wychowawców oddziałów przedszkolnych.

1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 3 – 5 latków

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego „0” 6 latków

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

5. Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Adamówka z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Adamówka – tutaj

6. Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

7. Terminy rekrutacji do klasy I

8. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do OP

9. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I

Małgorzata Leja
dyrektor Szkoły Podstawowej
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w Majdanie Sieniawskim

Podczas rekrutacji na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego będą brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe wynikające z przepisu art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), takie jak:

1. wielodzietność rodziny kandydata;
2. niepełnosprawność kandydata;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.