Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

 

mgr Małgorzata Leja
mleja@spadamowka.edupage.org
dyrektor szkoły
koło biblioteczne
mgr Magdalena Gwóźdź
mgwozdz@spadamowka.edupage.org
wicedyrektor szkoły
matematyka
fizyka
wychowawczyni klasy VI
mgr Katarzyna Skórska
kskorska@spadamowka.edupage.org
wychowanie przedszkolne OP 3 – 5 latków

wychowawczyni OP 3 – 5 latków
świetlica

mgr Teresa Mazurek
tmazurek@spadamowka.edupage.org
edukacja wczesnoszkolna klasa I

wychowanie przedszkolne OP „O”
plastyka
technika
koło zainteresowań – plastyka
wychowawczyni klasy I

mgr Joanna Brzyska
jbrzyska@spadamowka.edupage.org
edukacja wczesnoszkolna klasa II
pedagog specjalny
wychowawczyni klasy II
mgr Dorota Pisarczyk
dpisarczyk@spadamowka.edupage.org
edukacja wczesnoszkolna klasa III
wychowanie przedszkolne
wychowawczyni klasy III
mgr Gabriela Sieradzka
gsieradzka@spadamowka.edupage.org
wychowanie przedszkolne OP „O”
wychowawczyni OP „O”zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Edyta Pokrywka
epokrywka@spadamowka.edupage.org
język angielski
logopeda szkolny
wychowawczyni klasy V
mgr Izabela Śliwa
isliwa@spadamowka.edupage.org
język angielski
koło zainteresowań – j. angielski
świetlica
wychowawczyni klasy VII
mgr Piotr Siry
psiry@spadamowka.edupage.org
wychowanie fizyczne
wychowawca klasy VIII
mgr Małgorzata Pokrywka
mpokrywka@spadamowka.edupage.org
język polski
język polski dla cudzoziemców
mgr Agnieszka Działo
adzialo@spadamowka.edupage.org
historia
wiedza o społeczeństwie
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
zajęcia rewalidacyjnewychowawczyni klasy IV
mgr Danuta Biedroń
dbiedron@spadamowka.edupage.org
matematyka
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
mgr Diana Miś-Bobko
dmisbobko@spadamowka.edupage.org
język niemiecki
mgr Tomasz Brzyski
tbrzyski@spadamowka.edupage.org
informatyka
ks. mgr Janusz Jakubiec
jjakubiec@spadamowka.edupage.org
religia
ks. mgr Łukasz Mazur
lmazur@spadamowka.edupage.org
religia
mgr Michał Rydzik
mrydzik@spadamowka.edupage.org
muzyka
rytmika
zajęcia umuzykalniające
mgr Irena Wróbel
iwrobel@spadamowka.edupage.org
przyroda
biologia
geografia
mgr Ewelina Kłos – Kudłak
ekloskudlak@spadamowka.edupage.org
chemia
mgr Elżbieta Kuc
ekuc@spadamowka.edupage.org
wychowanie do życia w rodzinie
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Aleksandra Kyć
alkyc@spadamowka.edupage.org
pedagog szkolny
psycholog 
mgr Małgorzata Pigan
mpigan@spadamowka.edupage.org
doradztwo zawodowe